PROW 2019

„MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” poprzez zakup i montaż urządzeń udojowych Polanes

W ramach poddziałania PROW – ”WSPARCIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH  ROLNYCH”  kolejny raz rolnicy-hodowcy mają możliwość i szansę skorzystać z dotacji na modernizację i rozwój produkcji mleka krowiego w ramach PROW.

W ramach inwestycji związanych z rozwojem produkcji mleka krowiego istnieje możliwość zakupu i sfinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji (przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika wynosi ona 60% kosztów kwalifikowanych; nie więcej jednak niż 500 tys. zł na jednego Beneficjenta i jedno gospodarstwo)[1] w halę udojową lub udój do rurociągu.

Wszystkie dostępne w ofercie Polanes systemy udojowe, zarówno hale jak i instalacje z rurociągiem mlecznym, są kwalifikowalne i mogą być przedmiotem inwestycji oraz refundacji w ramach PROW.

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania – TWOJA INWESTYCJA z  firmą POLANES

W cel podniesienia prawdopodobieństwa pozytywnego ocenienia wniosku proponujemy kontakt z naszymi doradcami i ustalenie szczegółów.

PROW 2014-2020: zmiany i kolejne nabory w 2019 roku

Harmonogram naborów na rok 2019:

Działanie Planowany termin
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych styczeń 2019
Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF luty 2019 , maj 2019
Modernizacja gospodarstw rolnych, nabór w obszarze

a, b, c

marzec 2019
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej marzec 2019
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów kwiecień 2019, październik 2019
Premie dla młodych rolników maj 2019
Restrukturyzacja małych gospodarstw ASF

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – ASF

czerwiec  2019

sierpień 2019

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa wrzesień 2019
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej- bez ASF

wrzesień 2019
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarze Natura 2000 listopad 2019

 

keyboard_arrow_up

Realizacja witryny
GrupaPNS sp. z o.o.

2018

Odwiedź wykonawcę

Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dodatkowe informacje
Polanes