Nabór wniosków PROW

W tym roku mają być uruchomione nabory wniosków na wszystkie ważne działania z PROW, w tym także drugi nabór z obszaru d „Modernizacji gospodarstw”

Zmian jest sporo i dotyczą praktycznie wszystkich najważniejszych działań i  mają ułatwić dostęp do pomocy z PROW – oto najważniejsze z nich:

Młody rolnik

Wysokość premii pozostaje bez mian – 100 tys. zł.  Za dzień rozpoczęcia takiej działalności będzie uznawany dzień, kiedy wnioskodawca stał się właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni przynajmniej 1 ha użytków rolnych (mowa o hektarze fizycznym). Jest możliwa również sytuację odwrotną – tzn. mimo nabycia hektara wnioskodawca faktycznie nie rozpoczął działalności rolniczej i wówczas w uzasadnionych przypadkach ma być brana pod uwagę data wykonania innej z określonych w przepisach czynności, jeżeli jest późniejsza niż nabycie ziemi.

Premia dla małych gospodarstw

Pomoc w tym działaniu wynosi 60 tys. zł. Obecnie możliwe jest uzyskanie pomocy także przez rolników ubezpieczonych w KRUS na wniosek (ale również w pełnym zakresie). Skrócono wymagany okres ubezpieczenia w KRUS – do 2 miesięcy przed złożeniem wniosku

Inwestycje na Natura 2000

Ustanowiono jeden wspólny limit obsady zwierząt – maksymalnie 2 DJP/ha. Limit ten ma obowiązywać wszystkich beneficjentów.

Inwestycje na obszarach OSN

Obecnie to „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. To efekt wejścia w życie nowego Prawa wodnego (od 1 stycznia 2018 r.), które objęło całą Polskę programem ochrony. To właśnie pieniądze z tego działania mają ułatwić rolnikom dostosowanie się do nowych wymagań.

Przetwórstwo i marketing

To propozycja dla rolników zamierzających przetwarzać produkty rolne we własnym zakresie. Teraz można ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nawet 500 tys. zł (dotychczas było maks. 300 tys. zł).

Odtwarzanie potencjału

Zniesiono całkowicie kryterium punktowe –można uzyskać pomoc nawet do 300 tys. zł.

Działalność pozarolnicza

Kwota premii to 100 tys. Zł -złagodzono wymagania stawiane wnioskodawcom.

[1] Na podstawie Wytycznych do Programu ARiMR – szczegółowe informacje – http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html

[2] Szczegółowe informacje uzyskać można w terenowych oddziałach ARiMR oraz na stronie http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html

keyboard_arrow_up

Realizacja witryny
GrupaPNS sp. z o.o.

2018

Odwiedź wykonawcę

Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dodatkowe informacje
Polanes